سیم برش سیم برش سیم برش سیم برش

سیم برش

شرکت ابزار برش پایتخت

تولید کننده سیم برش الماسه 

بدون نیاز به آب

لوازم و اتصالات جهت مونتاژ سیم برش الماسه

با مدیریت مهندس احمد جنت